Villkor

 

Genom att du anmäler dig till våra kurser eller andra aktiviteter binder du dig till följande villkor:

1. Betalning av avgiften sker senast 10 dagar efter att betalningsinformationen är dig tillhanda via e-post.

2. Är du yngre än 18 år krävs målsmans medgivande.

3. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs eller annan aktivitet, exempelvis vid för få deltagare eller vid sjukdom.

4. Vi ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med ditt deltagande.

5. Vi ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under kursen/aktiviteten.

6. Vi förbehåller oss rätten att bedöma vilka som har rätt att använda CROSSNATURE som varumärke. Skulle en deltagare inte bli godkänd på en kurs får denne i första hand möjlighet att åtgärda eventuella brister. En licens varar inte automatisk i en livstid utan måste underhållas enligt våra riktlinjer. Se även särskilda avtal och villkor.

7. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss.

Kvitto erhålles vid förfrågan när betalningen är registrerad.